Liittymät
Liittymällä tarkoitetaan jatkuvaa tai ajoittaista tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi teknisen rajapinnan, tiedostosiirron tai manuaalisesti tulosteen avulla.
Järjestelmät
Liittymätyyppi
Tietoaineisto
Tiettyyn viranomaisen tehtävään tai palveluun liittyvä tietokokonaisuus.
Tietoryhmät
Arkistointi
Käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksen rajaaminen auttaa lainmukaisuuden, asianmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden noudattamisessa.
Oikeusperuste
Ulk. käsittelijät
Tietovaranto
Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti yhteenkuuluvien tietojen kokoelma.
Yksikkö
Luovutukset
Informointi
Pyyntöohjeet
Toimintaprosessi
Viranomaisen asiankäsittely- tai palveluprosessi
Tarkoitus
Palvelut
Tyyppi
Vast.viranom.
Tietojärjestelmä
Ihmisistä, laitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa.
Tarkoitus
Ylläpitotiedot
Yksiköt
Vast.viranomainen
Rekisterinpitäjä / 
Vast.viranomainen
Vastaanottavat
prosessit
Suorat
tietolähteet
Lähteinä toimivat
prosessit