Liitä kuntanne mukaan
Tietoa Digiturvamalli-työkalusta
Ilmaista koulutusta tiedonhallintatyöhön
Varaa esittely työkalusta

Digiturvamalli - Työkalu kunnille tiedonhallintamallin rakentamiseksi

Digiturvamalli (https://digiturvamalli.fi) on Microsoft Teamsin sisällä toimiva hallintajärjestelmä tietoturva- ja tietosuoja-asioille.

1. Tiedonhallintalaki-vaatimuskehikko tarjoaa juuri oikeat sisällöt

Digiturvamallissa organisaation työskentelyä ohjataan valitsemalla sopiva vaatimuskehikko. Vaatimuskehikon valinta vaikuttaa kaikkiin muihin sisältöihin, joita ovat mm.

  • dokumentaatiolistat tiedonhallintamallin kaikkia elementtejä varten (mm. toimintaprosessit, tietovarannot, tietojärjestelmät)
  • tehtävälistat, joiden kautta tiedonhallintalain vaatimukset voidaan hoitaa kuntoon
  • ohjesisällöt, joiden avulla henkilöstön tietoturvaohjeistus ja -koulutus voidaan viedä ketterään ja valvottuun muotoon (tähän voidaan edetä työssä myöhemmin)

2. Tiedonhallintamalli syntyy dokumentaatiosta ja tehtävistä

Tiedonhallintamallin on sisällettävä kuvaus sekä kunnan palvelujen yhteydessä tapahtuvasta tietojen käsittelystä sekä tietojen turvallisuuden varmistavista toimenpiteistä.

Dokumentaatio - Kuvaa tietojen käsittely tehokkaasti

Digiturvamalli tarjoaa valmiit pohjat vaadittavien asioiden dokumentoimiseen.

KuntaDNA-kirjastomme tarjoaa esimerkkisisältöjä jokaisessa kohdassa, jossa käyttäjä lisää sisältöä.

Nimeämällä vastuuhenkilöitä dokumentointityötä voidaan jakaa useampien henkilöiden kesken.

Tehtävät - Vastuuta tietoturvan toimenpiteet

Tehtävien avulla vastuutetaan toimenpiteitä, joita tiedonhallintalain noudattaminen ja hyvä tietoturva vaativat.

Tehtävällä on tila, vastuuhenkilö sekä lisätietoja sen toteutumisesta. Joskus lisätietona riittää lyhyt kuvaus omasta toimintatavasta, osaan tehtävistä vastataan täyttämällä dokumentaatiota.

3. Tehtäväkirja-näkymän avulla jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan

Tehtäväkirja-välilehti on jokaisen henkilökohtainen näkymä tiedonhallintamalliin. Siinä käyttäjä näkee vain omalla vastuullaan olevat tehtävät sekä dokumentoitavat kohteet.

4. Digiturvamallin avulla raportointi sisäisesti ja ulkoisesti automatisoituu

Tiedonhallintalaki vaatii raportointia sekä sisäisesti johdolle että ulkoisesti kuntalaisille.

Tiedonhallintalain vaatimustenmukaisuusraportti kuvaa selkeästi lain eri vaatimukset sekä niiden täyttämiseksi tehdyt tehtävät ja vastuut.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on puolestaan kuntalaiselle suunniteltu kooste tiedonhallintamallin sisällöistä, joka voidaan upottaa kunnan omille verkkosivuille.

Raportit syntyvät Digiturvamallissa dokumentaation perusteella yhdellä klikkauksella, eikä omaa työtä tarvitse käyttää tietojen keräilyyn. Raporttikirjastoa laajennetaan jatkuvasti uusien tulkintojen ja vaatimusten mukaisesti.

Kunnille suunniteltu, selkeä ja yllätyksetön hinnoittelu

Digiturvamalli hinnoitellaan selkeällä vuosihinnalla kunnan asukasmäärän mukaan. Käyttö ei sisällä muita kuluja ja hintaan sisältyy kattava asiakastuki mm. chatin, sähköpostin sekä säännöllisten webinaarien kautta.

  • Alle 10 000 asukasta - 2900 € / vuosi
  • 10 000 - 20 000 asukasta - 3900 € / vuosi
  • 20 000 - 35 000 asukasta - 4900 € / vuosi
  • 35 000 - 60 000 asukasta - 5900 € / vuosi
  • Yli 60 000 asukasta - Pyydä tarjous osoitteesta tiimi@digiturvamalli.fi

Haluatko tietää lisää Digiturvamallista?

Seuraavilla tavoilla pääset riskittömästi alkuun Digiturvamallin käytössä:

Tarkemman tiedon mm. ominaisuuksista sekä käyttöehdoista löydät osoitteesta Digiturvamalli.fi.