Liitä kuntanne mukaan
Yleistä tietoa tiedonhallinnasta
Tietojen käsittelyn arkkitehtuuri
Tietoturvallisuuden arkkitehtuuri
Suosituksia lautakunnalta

Suosituksia tiedonhallintalautakunnalta

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin.

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla.

Tiedonhallintalautakunta julkaisee suosituksia, joissa lain vaatimuksia tiedonhallintayksiköille on avattu.