Liitä kuntanne mukaan

Digiturvamallin avulla rakennat tiedonhallintamallin

Tiedonhallintalaki kokoaa useita julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallintaa koskevia säädöksiä entistä selkeämmäksi, mutta toteutukseltaan haastavaksi kokonaisuudeksi. Organisaatiolla on oltava tiedonhallintamalli käytössä ja julkaistu 1.1.2021 mennessä ja muukin työ on käynnistettävä, sillä siirtymäaika tietoturvaa ja rajapintoja koskeviin vaatimuksiin päättyy 1.1.2023.

Digiturvamalli on Microsoft Teamsin sisällä toimiva hallinta- ja johtamisjärjestelmä, jolla organisoidaan digitaalisen turvallisuuden toimenpiteet. Sen avulla vaatimustenmukaisuutta kohti edetään määrätietoisesti valmiita sisältöjä ja automatisointia hyödyntäen.

Tiedonhallintalaki on Digiturvamallissa yksi vaatimuskehikko, jonka organisaatio voi aktivoida ohjaamaan omaa työskentelyä. Digiturvamalli sisältää siis valmiit tehtävä- ja dokumentaatiosisällöt, joiden avulla oma vaatimustenmukaisuus tiedonhallintalain näkökulmasta voidaan osoittaa.

Lisätietoja Digiturvamallista