Ohjeita lukijalle

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki, 906/2019) sekä siihen liittyvätlait tulivat voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös,missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessäänasioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kuvausta ei ole vielä julkaistu

Löydät lisätietoja linkkien kautta tai voit tutustua muiden kuntien kuvaksiin tällä sivustolla.
Ilmoita tarkennuksesta tietoihin